Japanese Word / Phrase List


Black Belt Angel

[kuro obi ten shi]

love through the life

[issho aisu]

eternity

[eien]

husband

[otto]

samurai

[samurai]

geisha

[geisha]

peace

[heiwa]

loyalty

[seijitsu]

prosperity

[hanei]

honor

[meiyo]

happiness

[koufuku]

mind

[kokoro] or [shin]

body

[karada] or [tai]

spirit

[seishin]

I am Love

[ai no gonge]

plant

[shokubutu]

Forever Vigilant

[eikyu no keikai]

Never Surrender

[kesshite akiramenai]

Silent Warrior

[chinmoku no senshi]

Meant To Be

[shukumei]

Lovers

[koibito]

Soulmates

[shinyu]

Babygirl

[onna no akachan]

Badboy

[warugaki]

Back to Kanji Name

Isao Ninomiya
E-mail : ninomiya@pobox.com